Ekaineko plenoa egingo da gaur, osteguna, Udaletxean

19:00etan hasita, ekaineko ohiko plenoa egingo da Udaletxean. Hemen duzue gai ordena:

1.- AURREKO BILERAKO AKTAREN ONARPENA, BIDEZKO BADA: (66. zbkia - 2013.05.29)

2.- OGASUNA.-

2.1.- 2012KO ZUMAIAKO UDALEKO ETA 2012KO SAN JUAN EGOITZAKO KREDITU ALDAKETEN JAKINARAZPENA

2.2 ZUMAIA UDALEKO 2012KO AURREKONTUAREN ITXIERA JAKINARAZTEA,

2.3.- SAN JUAN EGOITZAKO 2012KO AURREKONTUAREN ITXIERA JAKINARAZTEA,

2.4.- MUSIKA PATRONATUKO 2012KO AURREKONTUAREN ITXIERA JAKINARAZTEA,

2.5.- KIROL PATRONATUKO 2012KO AURREKONTUAREN ITXIERA JAKINARAZTEA,

2.6.- IRIZPENAK:

2.6.1.- HIRIGINTZAKO BAIMENA ORDAINTZETIK SALBUETSITA EGOTEA: “KONTSERBA PABILOIAREN ERAIKINA BIRGAITZEKO” PROIEKTUA ZUMAIA BHI IKASTETXEAN ONARTZEA, BIDEZKO BADA.

2.6.2.- ORDENANTZA FISKALETAN %95EKO HOBARIA BARNERATZERIA BURUZKOA: “KONTSERVA PABILOIAREN ERAIKINA BIRGAITZEKO” PROIEKTUA ZUMAIA BHI IKASTETXEAN ONARTZEA, BIDEZKO BADA.

3.- HIRIGINTZA.-

3.1.- IRIZPENAK:

ZUMAIAKO 11 HA-AXULAR IBILTOKIKO 11.2 ORTIZ GUNEARI DAGOKION HIRI ANTOLAKETARAKO PLAN BEREZIA BEHIN BETIKO ONARTZEA, BIDEZKO BADA.

3.2.- HIRUGARREN SEKTOREKOA IZATETIK ETXEBIZITZETARAKOA IZATERA ALDATZEKO JARDUERAK ARAUTZEN DITUEN ORDENANTZAREN LEHEN ALDAKETARI BEHIN BETIKO IZAERAZ ONARTZEA, BIDEZKO BADA.

4.- PERTSONALA.-

4.1.- IRIZPENA:

2013. URTEKO LANGILEEN LANPOSTUEN ZERRENDAREN ALDAKETA ONARTZEA, BIDEZKO BADA.-

5.- ESKARI – GALDERAK.-